Ciutat, qualitat de vida i mobilitat activa a la tercera edat

El Grup d’Estudis en Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT), del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, està duent a terme un estudi acadèmic en relació als desplaçaments quotidians a peu entre les persones grans (+65 anys) de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). Aquest projecte té com a Investigadora Principal a la Dra. Carme Miralles Guasch i és un dels projectes finançats pel programa RecerCaixa 2016.
 

Marc contextual

Les característiques de l'espai urbà incideixen en la qualitat de vida de les persones grans, influint en la seva salut física i mental, així com en la seva inclusió en l'entorn social. En especial, la presència d'entorns caminables i la promoció del transport actiu (caminar) juguen un paper transversal com a fonts d'activitat física i relacional en la tercera edat.

Objectiu general del projecte

Aquest projecte té com a objectiu identificar de quina manera l'entorn urbà afecta a la qualitat de vida i a la salut física i emocional de les persones grans, evaluant els factors socioeconòmics derivats de la present crisi econòmica, a través de l'anàlisi de la mobilitat activa. El projecte, a més, planteja una dimensió aplicada, orientada a determinar els aspectes objectius i subjectius que configuren els espais que garantitzen qualitat de vida, amb la finalitat de definir linies d'actuació pública.
 

Metodologia

Es planteja una metodologia mixed-methods (multi-disciplinar i multi-mètode), en la que es combinen fonts d’informació tradicionals sobre l'espai urbà i la mobilitat a partir d'enquestes publicades per institucions públiques, opinions i percepcions basades en entrevistes i, per últim, grups de discussió i informació extreta de geolocalització i actigrafia sota el diseny de Tracking Living Labs. La metodologia seqüencial conclou amb el disseny de models d'intervenció i amb el retorn dels resultats a la societat a través de la disseminació de les propostes de millora.

 

  • Twitter - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle